Zamknij Close button

FusionSolar Android App

| Pobierz

Trójpoziomowe wsparcie techniczne

Trójpoziomowe wsparcie techniczne jest gotowe udzielić pomocy naszym klientom w każdym regionie!

Close button
Hotline
8 hours
5 days

93 %
of satisfaction
rate

44
service cases solved per day

90 minutes
typical first reply time

6 hours
typical resolution time
1

Support Services Huawei

2

Wsparcie techniczne- dystrybutor

3

Wsparcie techniczne- Photomate

NEXT PHOTOMATE WEBINARS

Event name Date Language Link

Często zadawane pytania

1100 VDC określa maksymalną wytrzymałość napięciową falownika. Przy tym poziomie napięcia wejściowego nie dojdzie do jego uszkodzenia. Falownik SUN2000-3-10KTL-M1 posiada maksymalną wytrzymałość napięciową wejścia na poziomie 1100 VDC, jednak zakres napięć roboczych wynosi 140 - 980 VDC, a napięcie startu 200V DC. Falownik SUN2000-12-20KTL-M2 posiada maksymalną wytrzymałość napięciową wejścia na poziomie 1080 VDC, jednak zakres napięć roboczych wynosi 160 - 950 VDC, a napięcie startu 200V DC.

Nie. Seria M0 nie współpracuje z optymalizatorami mocy. Kolejne wersje falowników M1 oraz M2 mają taką możliwość.

Tak. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć za pomocą aplikacji Fusion Solar wybierając opcję Parameter configuration > Feature parameters

Kołki montażowe dostarczone z falownikiem przeznaczone są do montowania w ścianach wykonanych z betonu. Do pozostałych rodzajów powierzchni użytkownik powinien wyposażyć się w elementy montażowe we własnym zakresie, upewniając się co do ich odpowiedniej nośności i rozmiaru.

Nie. Falowniki te współpracują jedynie z systemem monitorowania Fusion Solar Smart PV Management System.

W przypadku korzystania ze Smart Logger’a 3000A przewody komunikacyjne mogą być podłączone do dowolnego portu COM. W sytuacji gdy wykorzystywany jest pojedynczy falownik, miernik mocy należy podłączyć do portu RS485-2 falownika.

Nie. W przypadku wielu falowników pracujących kaskadowo w systemie może znajdować się jeden nadrzędny kontroler.

W aplikacji Fusion Solar WebUI należy wybrać: Settings > User management aby utworzyć nowe konto. Z dostępnych opcji należy wybrać opcję installer oraz wybrać firmę zarządzającą kontem. Konto instalatora pozwala zarządzać wszystkimi instalacjami przypisanymi do danej firmy.

SUN2000-12-20KTL-M2 posiada dwa MPPT (po jednym na każde dwa wejścia). Zaleca się aby ilość paneli w stringach podłączonych do wejść obsługiwanych przez ten sam MPPT była taka sama. W przeciwnym razie może dojść do niedopasowania napięciowego skutkującego stratami mocy.

Tak, funkcja ta może być uruchomiona z poziomu Smart Loggera.

Nie. Dla zapewnienia lepszej pracy i niezawodności systemu falowniki Huawei współpracują jedynie z miernikami Huawei DTSU-666H.

Konto instalatora musi zostać utworzone z poziomu konta dystrybutora.