Zamknij Close button

FusionSolar Android App

| Pobierz

Trójpoziomowe wsparcie techniczne

Trójpoziomowe wsparcie techniczne jest gotowe udzielić pomocy naszym klientom w każdym regionie!

1

Support Services Huawei

2

Wsparcie techniczne- dystrybutor

3

Wsparcie techniczne- Photomate

Często zadawane pytania

1100 VDC określa maksymalną wytrzymałość napięciową falownika. Przy tym poziomie napięcia wejściowego nie dojdzie do jego uszkodzenia. Falownik SUN2000-3-10KTL-M1 posiada maksymalną wytrzymałość napięciową wejścia na poziomie 1100 VDC, jednak zakres napięć roboczych wynosi 140 - 980 VDC, a napięcie startu 200V DC. Falownik SUN2000-12-20KTL-M2 posiada maksymalną wytrzymałość napięciową wejścia na poziomie 1080 VDC, jednak zakres napięć roboczych wynosi 160 - 950 VDC, a napięcie startu 200V DC.

Nie. Seria M0 nie współpracuje z optymalizatorami mocy. Kolejne wersje falowników M1 oraz M2 mają taką możliwość.

Tak. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć za pomocą aplikacji Fusion Solar wybierając opcję Parameter configuration > Feature parameters

Kołki montażowe dostarczone z falownikiem przeznaczone są do montowania w ścianach wykonanych z betonu. Do pozostałych rodzajów powierzchni użytkownik powinien wyposażyć się w elementy montażowe we własnym zakresie, upewniając się co do ich odpowiedniej nośności i rozmiaru.

Nie. Falowniki te współpracują jedynie z systemem monitorowania Fusion Solar Smart PV Management System.

W przypadku korzystania ze Smart Logger’a 3000A przewody komunikacyjne mogą być podłączone do dowolnego portu COM. W sytuacji gdy wykorzystywany jest pojedynczy falownik, miernik mocy należy podłączyć do portu RS485-2 falownika.

Nie. W przypadku wielu falowników pracujących kaskadowo w systemie może znajdować się jeden nadrzędny kontroler.

W aplikacji Fusion Solar WebUI należy wybrać: Settings > User management aby utworzyć nowe konto. Z dostępnych opcji należy wybrać opcję installer oraz wybrać firmę zarządzającą kontem. Konto instalatora pozwala zarządzać wszystkimi instalacjami przypisanymi do danej firmy.

SUN2000-12-20KTL-M2 posiada dwa MPPT (po jednym na każde dwa wejścia). Zaleca się aby ilość paneli w stringach podłączonych do wejść obsługiwanych przez ten sam MPPT była taka sama. W przeciwnym razie może dojść do niedopasowania napięciowego skutkującego stratami mocy.

Tak, funkcja ta może być uruchomiona z poziomu Smart Loggera.

Nie. Dla zapewnienia lepszej pracy i niezawodności systemu falowniki Huawei współpracują jedynie z miernikami Huawei DTSU-666H.

Konto instalatora musi zostać utworzone z poziomu konta dystrybutora.