Magazyny Huawei

Inteligentny system magazynowania energii

  • Elastyczna inwestycja od 5 kWh do 30 kWh, skalowalna dzięki modułom 5 kWh
  • 100% głębokości rozładowania (DoD)
  • Więcej dostępnej energii dzięki optymalizacji każdego modułu
  • Bezpieczne i niezawodne działanie z ogniwem litowo-żelazowo-fosforanowym (LFP)
  • Automatycznie wykrywane przez aplikację
  • Kompatybilny z falownikiem jedno- i trójfazowym
  • Wadliwy moduł akumulatorowy jest automatycznie izolowany, aby kontynuować pracę systemu

Huawei LUNA2000 Smart String ESS

Rozwiązanie charakteryzuje się elastyczną, modułową i inteligentną konstrukcją, która pozwala klientom, takim jak operatorzy sieci, zrównoważyć sieć i zmienne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Huawei Smart String ESS składa się z modułowego PCS, kontenerowego systemu magazynowania energii, inteligentnej stacji transformatorowej i systemu sterowania. Podstawowe urządzenia, w tym PCS i kontener do przechowywania, wykorzystują konstrukcję modułową, aby zmaksymalizować pojemność użyteczną baterii, pozwalając na jej elastyczną rozbudowę w celu zmniejszenia kosztów przechowywania (LCOS).