Huawei Storages

Интелигентна Мрежова Система за Съхранение

  • Гъвкава инвестиция с модулен дизайн от 5kWh с мащаб от 5kWh до 30kWh
  • 100% дълбочина на разряд (DoD)
  • Повече използваема енергия с оптимизация на всеки модул
  • Безопасна и надеждна производителност с клетка от литиево-железен фосфат (LFP)
  • Автоматично разпознаване от приложението
  • Съвместимост с монофазен и трифазен инвертор
  • Неизправният модул на батерията автоматично се самоизолира, за да продължи работата на системата

Huawei LUNA2000 Smart String ESS

Решението се отличава с гъвкав, модулен и интелигентен дизайн, за да помогне на клиенти като оператори на преносни системи да балансират мрежата и променливото потребление на енергия.

Huawei Luna2000 Smart String ESS consists of Modular PCS, energy storage container module, smart transformer and management system. Core devices including PCS & storage container utilize modular design to maximize battery usable capacity, flexible expansion for lower levelized cost of storage (LCOS).