FusionSolar индустриални и търговски продукти

 • Максимално DC напрежение: 1500 V
 • Max AC apparent power: 330,000 VA
 • 28 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting
 • 6 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Макс. ефективност ≥99.00%, EU ефективност ≥98.80%
 • Smart String-Level Disconnector (SSLD)
 • Smart IV Curve diagnosis
 • Smart O&M
 • Максимално DC напрежение: 1500 V
 • Максимална AC пълна мощност: 215 000 VA
 • 3 MPPT за многостранни адаптации към различни оформления
 • 14 струни интелигентно наблюдение и бързо отстраняване на проблеми
 • Макс. ефективност ≥99.00%, EU ефективност ≥98.80%
 • Максимално DC напрежение: 1500 V
 • Максимална AC пълна мощност: 215 000 VA
 • 9 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Интелигентен мониторинг с 18 стринга и бързо отстраняване на неизправности
 • Макс. ефективност ≥99,00%, ЕС ефективност ≥98,60%

Цифрово PV решение за оптимално LCOE.

 • Максимално DC напрежение: 1500 V
 • Максимална пълна AC мощност: 185 000 VA
 • 9 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Интелигентен мониторинг с 18 стринга и бързо отстраняване на неизправности
 • Макс. ефективност 99,03%, EU ефективност 98,69%
 • Max DC напрежение: 1100 V
 • Max AC apparent power: 125,000 VA
 • 10 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Smart I-V Curve Diagnosis Supported
 • Макс. ефективност 98,8%, EU ефективност 98,6% @ 480Vac
 • IP66 Protection
 • Max DC напрежение: 1100 V
 • Максимална пълна AC мощност: 110 000 VA
 • 10 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Интелигентен мониторинг с 20 стринга и бързо отстраняване на проблеми
 • Макс. ефективност 98,8%, EU ефективност 98,6% @ 480Vac
 • Макс. ефективност 98,6%, EU ефективност 98,4% @ 400Vac
 • Max DC напрежение: 1100 V
 • Max AC apparent power: 55,000 VA
 • 4 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Интелигентен мониторинг с 8 стринга и бързо отстраняване на неизправности
 • Макс. ефективност 98.7%, EU ефективност 98.4%

Нашият най-универсален инвертор досега.

 • Max DC напрежение: 1100 V
 • Макс AC пълна мощност: 33,000 VA/ 40,000 VA/ 44,000 VA
 • 4 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни оформления
 • Интелигентен мониторинг с 8 стринга и бързо отстраняване на неизправности
 • Макс. ефективност 98.7%, EU ефективност 98.4%
 • Активна защита от електрическа дъга с помощта на изкуствен интелектАктивна защита от електрическа дъга с помощта на изкуствен интелект
 • Compatible with SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P
 • Compatible with MERC-1100/1300W-P