Партньори

За Photomate е гордост да си сътрудничи със следните търговски партньори в обслужвания от нас регион:

  • Чехия: Solartec MED s.r.o.
  • Украйна: EDS-ENGINEERING

Photomate е член на:

Радваме се, че сме част от Асоциацията за съхранение на енергия (AKU-BAT CZ), която обединява най-важните действащи лица в областта на съхранението на енергия.

Czech Accumulation and Photovoltaics (CAFT) е доброволно неправителствено и нестопанско професионално сдружение, чиято цел е да подпомогне развитието на фотоволтаиците и да повиши качеството на фотоволтаичните системи, внедрени в Чешката република.