Партньори

Photomate is member of:

Радваме се, че сме част от Асоциацията за съхранение на енергия (AKU-BAT CZ), която обединява най-важните действащи лица в областта на съхранението на енергия.

Czech Accumulation and Photovoltaics (CAFT) е доброволно неправителствено и нестопанско професионално сдружение, чиято цел е да подпомогне развитието на фотоволтаиците и да повиши качеството на фотоволтаичните системи, внедрени в Чешката република.

The biggest and most important association of solar energy professionals in the Czech Republic. The Solar Association is a member of European Renewable Energies Federation and SolarPower Europe.

Bulgarian photovoltaic association is a non-profit organization unifying more than 400 companies from the renewable energy sector in Bulgaria.

Photomate is proud to cooperate with following commercial partners in our served region:

Czech Republic: Solartec MED s.r.o.

Ukraine: EDS-ENGINEERING