Partneři

Photomate je hrdý na spolupráci s těmito obchodními partnery z našeho regionu:

Česká republika: Solartec MED s.r.o.

ENACO je specializovaná, nezávislá, energetická poradenská společnost, založená konzultanty s bohatými zkušenostmi.

Ukrajina: EDS-ENGINEERING

Ukrajina: Unisolar

Ukrajina: Solarity

Photomate je členem:

Jsme členy ASOCIACE PRO AKUMULACI ENERGIE (AKU-BAT CZ), která sdružuje nejdůležitější aktéry působící v oblasti ukládání energie.

Česká akumulace a fotovoltaika (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cíl podporuje rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

Největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky. Hlavními strategickými cíli Solární asociace jsou: podílení se na tvorbě energetické koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru OZE, zejména solární energie a akumulace.

Bulharská fotovoltaická asociace je nezisková organizace sdružující více než 400 společností ze sektoru obnovitelné energie v Bulharsku.

EVIC (Electrical Vehicle Industrial Cluster) is a certified organization, holding a Bronze Label certificate issued by the Directorate "European Secretariat for Cluster Analysis" - BGR005201306CIP0484. Its main goal is creating, supporting and developing one of the new economic sectors in Bulgaria – The Electric Mobility Sector.

Slovenská asociace fotovoltaiky a OZE (SAPI) je zájmová, profesní organizace, jejímž hlavním posláním je podpora zelené energie a rozvoj fotovoltaického průmyslu.

Polská asociace alternativních paliv (PSPA) je největší oborovou organizací, která pomáhá utvářet trh s e-mobilitou a vodíkovými technologiemi v Polsku a v regionu střední a východní Evropy.

Národní komora klastrů energetiky a obnovitelných zdrojů energie (KIKE) je organizace hospodářské samosprávy, sdružující takové subjekty, jako jsou: podnikatelé, samosprávy a vědecké jednotky působící v rámci energetických klastrů a dalších energetických komunit. Komora v souladu se svým statutem zastupuje zájmy následujících subjektů:

  • provádění výrobních, zpracovatelských, produkčních, servisních, stavebních, obchodních, vědeckých, vývojových, skladovacích, přenosových, distribučních a energeticky balančních činností
  • podávání stanovisek nebo příprava návrhů řešení, včetně návrhů změn předpisů a právních aktů

Experti z KIKE se podílí na tvorbě zákonů a novel. Konzultují projekty pro Radu ministrů, Senát a „Sejm“.

We are glad that we could join one of the biggest solar Hungarian associations as VIP members.

Spolupráce s Polskou akademií věd (KEZO Nadací)

Photomate a Huawei zahájily spolupráci s Polskou akademií věd, konkrétně s Nadací Kezo. Nadace se věnuje sdílení znalostí o obnovitelné energii, udržitelných, čistých technologiích a vzdělávání studentů o energetickém průmyslu.

Společnost Photomate s Huawei zřídila testovací místo a servisní laboratoř, ve kterých můžeme testovat a kontrolovat všechny funkce měničů Huawei včetně každodenního provozu, monitorování a vlivu měničů na síť nízkého napětí.