Partneři

Photomate je členem:

Jsme členy ASOCIACE PRO AKUMULACI ENERGIE (AKU-BAT CZ), která sdružuje nejdůležitější aktéry působící v oblasti ukládání energie.

Česká akumulace a fotovoltaika (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cíl podporuje rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

Největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky. Hlavními strategickými cíli Solární asociace jsou: podílení se na tvorbě energetické koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru OZE, zejména solární energie a akumulace.

Bulharská fotovoltaická asociace je nezisková organizace sdružující více než 400 společností ze sektoru obnovitelné energie v Bulharsku.

Slovenská asociace fotovoltaiky a OZE (SAPI) je zájmová, profesní organizace, jejímž hlavním posláním je podpora zelené energie a rozvoj fotovoltaického průmyslu.

Cooperation with Polish Academy of Science (KEZO Foundation)

Photomate and Huawei started a cooperation with Polish Academy of Sciencies, namely the Kezo Foundation. A foundation dedicated to sharing knowledge about renewable energy, sustainable, clean technologies and education of students about the energy industry.

Photomate with Huawei established a test site and service lab at which we can test and check all of Huawei inverters’ functionalities including day-to-day operation, monitoring and inverters’ influence on the low voltage grid.

Photomate je hrdý na spolupráci s těmito obchodními partnery z našeho regionu:

Česká republika: Solartec MED s.r.o.

Ukrajina: EDS-ENGINEERING

ENACO is a specialized independent energy consulting company, established by consultants with extensive experience.