Zavřít Close button

FusionSolar Android App

| Stáhnout

Trojúrovňová technická podpora

Jsme připraveni vám pomoci s naší jedinečnou trojúrovňovou podporou ve vašem okolí!

1

Technická podpora Huawei

2

Technická podpora distributoři

3

Technická podpora Photomate

Často kladené otázky

1100 V je maximálním povoleným ss. napětím na vstupu měniče. Měnič tímto napětím nebude poškozen. SUN2000-10KTL-M0 (řada C00) má maximální povolené vstupní napětí 1100 V stejnosměrného proudu, pracovní napětí 140–980 V a spouštěcí napětí 200V. SUN2000-20KTL-M0 (řada C10) má maximální povolené vstupní napětí 1080 V stejnosměrného proudu, pracovní napětí 160–950 V a spouštěcí napětí 200 V.

Ne. Řada M0 nepodporuje fotovoltaické optimalizátory. Následující řady-M1 and -M2 již budou podporovat chytré fotovoltaické optimalizátory.

Ne. Ve výchozím nastavení tato funkce není aktivní. (Můžete ji aktivovat prostřednictvím nástroje pro uvedení do provozu v aplikaci FusionSolar tím, že vyberete Parameter configuration > Feature parameters.). Do budoucna se však počítá s tím, že tato funkce bude nastavena jako výchozi již v základním nastavení. Doporučujeme ověřit v nastavení měniče.

Expanzní šrouby dodávané s měničem se používají zpravidla pro pevné betonové zdi. Pro jiné druhy zdí můžete použít své šrouby, ujistěte se ovšem, zda nosnost zdi odpovídá požadavkům měniče.

Ne. SUN2000-10KTL/20KTL-M0 se může připojit pouze k řídícímu systému FusionSolar Smart PV Management System. NetEco 1000S bude nahrazen řídícím systémem FusionSolar Smart PV Management System a dále se již nebude k dispozici.

Při použití SmartLoggeru 1000A zapojte komunikační kabel chytrých výkonových senzorů do COM portu SmartLoggeru. Používáte-li jen jediný měnič, pak zapojte kabel do portu RS485-2 na měniči.

Ne. při kaskádovém zapojení vice měničů lze do systému konfigurovat pouze jediný primární měnič. K systému tedy můžete připojit buď Smart Dongle, nebo SmartLogger 1000A. (V Číně neexistuje požadavek omezení exportu. Toto řešení tedy podporuje kaskádování smart donglů s více měniči. Při zapojení mimo Čínu je ovšem nutné zapojit smart dongle pouze k jedinému měniči. SmartLogger 1000A je nutný při zapojení kaskády měničů.)

Na webových stránkách FusionSolar WebUI, vyberte Setting > User Management abyste přidali účet. Vyberte installer a dale vyberte společnost pro správu účtu. Účet můžete použít pro správu všech fotovoltaických elektráren společnosti.

SUN2000-20KTL-M0 podporuje dva MPPT. Doporučuje se, aby počet FOTOVOLTAICKÝCH modulů připojených k různým fotovoltaickým stringům řízeným stejným MPPT byl shodný. Jinak může dojít k paralelní neshodě, která vyústí ve ztrátu výnosů.

V tomto případě je funkce omezení exportu implementována je nastavována prostřednictvím SmartLoggeru 1000A. Stačí tedy pouze nastavit SmartLogger. Prostřednictvím SL1000A je možné omezit výkon jednotlivých měničů nebo celé elektrárny.

Ne. Kvůli lepší spolupráci mezi chytrým výkonovým senzorem a měniči Huawei jsou podporovány pouze chytré výkonové senzory Huawei.

Účet instalátora musí být vytvořen distributorem vyšší úrovně.