Zavřít Close button

FusionSolar Android App

| Stáhnout

Trojúrovňová technická podpora

Jsme připraveni vám pomoci s naší jedinečnou trojúrovňovou podporou ve vašem okolí!

Close button
Hotline
8 hours
5 days

93 %
of satisfaction
rate

44
service cases solved per day

90 minutes
typical first reply time

6 hours
typical resolution time
1

Technická podpora Huawei

2

Technická podpora distributoři

3

Technická podpora Photomate

NEXT PHOTOMATE WEBINARS

Event name Date Language Link

Často kladené otázky

Maximální vstupní napětí měniče SUN2000-3-10KTL-M1 je 1100 V. Měnič je konsturuován pro trvalý pracovní rozsah vstupního napětí 140-980 V. Vstupní spouštěcí napětí střídače je 200 V. Střídač SUN2000 12-20KTL-M2 má maximální vstupní napětí 1080 V. Jeho trvalý pracovní rozsah napětí je 160-950 V. Spouštěcí napětí střídače je 200V.

Ne. Řada -M0 nepodporuje Smart PV Optimizery. Následující řady -M1 a -M2 Smart PV Optimizery podporují.

Ano. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena. (Můžete jej deaktivovat pomocí nástroje pro místní uvedení do provozu v aplikaci FusionSolar výběrem Konfigurace parametrů>Vlastnosti parametrů.)

Expanzní šrouby dodávané s měničem se používají zpravidla pro pevné betonové zdi. Pro jiné druhy zdí můžete použít své šrouby, ujistěte se ovšem, zda nosnost zdi odpovídá požadavkům měniče.

Ne. SUN2000-3-10KTL-M1 a SUN2000-12-20KTL-M2 lze připojit pouze k systému FusionSolar Smart PV Management.

Pokud se používá SmartLogger 3000A, připojte komunikační kabel snímače Smart Power k portu SmartLogger COM. Pokud používáte jeden střídač, připojte kabel k portu RS485-2 na střídači.

Ne k systému můžeme připojit Smart Dongle nebo Smart Logger 3000A . Smart Dongle se připojuje k jednomu střídači, Smart Logger je vyžadován pokud je kaskádováno více střídačů. Pokud je kaskádně zapojeno více střídačů lze v systému konfigurovat pouze jednu primárně řídící jednotku.

Na webových stránkách FusionSolar WebUI, vyberte Setting > User Management abyste přidali účet. Vyberte installer a dale vyberte společnost pro správu účtu. Účet můžete použít pro správu všech fotovoltaických elektráren společnosti.

SUN2000-12-20KTL-M2 podporuje dva MPPT. Doporučuje se, aby počet FV panelů připojených k různým FV řetězcům ovládaným jedním MPPT byl stejný. Jinak může dojít k paralelnímu nesouladu, což má za následek ztrátu energetického výnosu.

V tomto případě je funkce omezení exportu implementována je nastavována prostřednictvím SmartLoggeru 3000A. Stačí tedy pouze nastavit SmartLogger.

Ne. Kvůli lepší spolupráci mezi chytrým výkonovým senzorem a měniči Huawei jsou podporovány pouze chytré výkonové senzory Huawei.

Účet instalátora musí být vytvořen distributorem vyšší úrovně.