Partnerzy

Photomate ma zaszczyt współpracować z następującymi partnerami biznesowymi z naszego regionu:

Republika Czeska: Solartec MED s.r.o.

ENACO to wyspecjalizowana, niezależna firma doradztwa energetycznego, założona przez konsultantów z dużym doświadczeniem.

Ukraina: EDS-ENGINEERING

Ukraina: Unisolar

Ukraina: Solarity

Photomate jest członkiem:

Cieszymy się, że możemy być częścią Stowarzyszenia Magazynowania Energii (AKU-BAT CZ), które zrzesza najważniejsze podmioty działające w dziedzinie magazynowania energii.

Czeska Akumulacja i Fotowoltaika (CAFT) to dobrowolne stowarzyszenie pozarządowe o charakterze non-profit, którego celem jest wspieranie rozwoju fotowoltaiki oraz podnoszenie jakości systemów fotowoltaicznych wdrażanych w Czechach.

Największe i najważniejsze stowarzyszenie specjalistów w dziedzinie energii słonecznej w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie Solární Asociace jest członkiem Europejskiej Federacji Energii Odnawialnych oraz SolarPower Europe.

Bułgarskie stowarzyszenie fotowoltaiczne jest organizacją non-profit zrzeszającą ponad 400 firm z sektora energii odnawialnej w Bułgarii.

EVIC (Electrical Vehicle Industrial Cluster) is a certified organization, holding a Bronze Label certificate issued by the Directorate "European Secretariat for Cluster Analysis" - BGR005201306CIP0484. Its main goal is creating, supporting and developing one of the new economic sectors in Bulgaria – The Electric Mobility Sector.

Słowackie Stowarzyszenie Fotowoltaiki i OZE (SAPI) to profesjonalna organizacja, której główną misją jest wspieranie zielonej energii i rozwoju przemysłu fotowoltaicznego.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie CEE.

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE (KIKE) jest organizacją samorządu gospodarczego, skupiającą takie podmioty jak: przedsiębiorcy, samorządy oraz jednostki naukowe funkcjonujące w ramach klastrów energii oraz innych wspólnot energetycznych. Zgodnie ze swym statutem Izba reprezentuje interesy podmiotów:

  • prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem i bilansowaniem energii
  • opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym propozycje nowelizacji przepisów i aktów prawnych

Eksperci KIKE biorą udział w pracach nad tworzeniem ustaw i nowelizacji. Konsultują projekty dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu.

We are glad that we could join one of the biggest solar Hungarian associations as VIP members.

Współpraca z Polską Akademią Nauk (Fundacja KEZO)

Photomate i Huawei nawiązały współpracę z Fundacją KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk. Fundacja poświęcona dzieleniu się wiedzą na temat energii odnawialnej, zrównoważonych, czystych technologii oraz edukacji studentów na temat energetyki.

Firma Photomate oraz Huawei utworzyła stanowisko testowe i laboratorium serwisowe, w którym możemy przetestować i sprawdzić wszystkie funkcje falowników Huawei, w tym codzienną pracę, monitorowanie i wpływ falowników na sieć niskiego napięcia.