Olife Energy SmartMeter

Локален блок за управление

Управлява единична зарядна станция (OlifeEnergy AC, IB, DB), за да прехвърли цялата налична мощност в сградата или специалната верига към заредено превозно средство(а). Намалява времето за зареждане без необходимост или увеличава основния SPD, осигурявайки значително намаляване на постоянните и регулярните разходи.

Измерени стойности активна мощност, енергия, променлив ток, променливо напрежение
Номинално напрежение AC 230/400 V
Номинален ток 125 A
Номинална мрежова честота 50/60Hz
Комуникационен протокол Modbus RTU
Присъединяване – фазово напрежение 2,5 mm винтови клеми
Комуникационна връзка Метален – RS485 – RJ45 (FTP, STP Cat5, Cat6)
Wireless – безжичен модул - LoRa
Монтаж DIN шина
ширина 4 DIN модула
Работна температура -25 °C до +40 °C
Работна влажност 5 % до 95 %
Ниво на защита(IP) IP 20
Загуба на мощност < 5 VA

Център за Изтегляне на Документи

Техническа Документация на Продукта

Ръководство за употреба

Флаер за зарядни устройства Olife Energy

Подобни Продукти

Olife Energy AC Wallbox

Olife Energy AC Double Box

Olife Energy Pillar 11-22-44 kW

Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW