Olife Energy AC Double Box

OlifeEnergy DoubleBox е изцяло метална тежкотоварна зарядна станция за зареждане на две електрически превозни средства с променлив ток и с обща мощност до 44 kW (22 kW всяко). Предназначена е за вътрешна и външна употреба, с възможност за монтаж на стена или профил анкериран в земята (колона). По желание на клиента DoubleBox може да бъде оборудван с контакт или кабел (тип 2 и тип 1), или със специален навит кабел.

Дори и в основната си версия OlifeEnergy Doublebox е оборудван с широк спектър от функционалности. Сесията за зареждане може да бъде стартирана автоматично, веднага след свързване на автомобила или въз основа на авторизация с RFID карта или мобилен телефон. Пълната конфигурация също се извършва чрез приложение за смартфон. Мощността на зарядното устройство може да се настрои в диапазона от 0 до 44 kW; изходът за настройка се споделя от свързаните превозни средства. Зарядната станция може да бъде свързана към HDO, интегрирана в интелигентно домакинство, свързана със съхранение на батерии и интегрирана с други системи за управление. Чрез външното устройство OlifeEnergy SmartMeter е възможно динамично да се контролира изхода на станцията за зареждане, за да се избегне освобождаване на прекъсвача при висока консумация и зареждане от излишък на слънчева енергия или ниска тарифа.

Разширената версия на Doublebox CLOUD може да комуникира с отдалечен сървър (OlifeEnergy Cloud, OCPP), който осигурява контрол на входната мощност за няколко станции на OlifeEnergy, дистанционна диагностика, оторизация и управление на потребителите. Всеки DoubleBox CLOUD може да бъде включен в OlifeEnergy Net, мрежа от зарядни станции, и да носи на собственика си допълнителен доход за обществено зареждане на EV.

Код за поръчка DB22AC2Z2ZB DB22AC2R2RB DB22AC2K2KB
Код за поръчка - CLOUD разширена версия DB22AC2Z2ZS DB22AC2R2RS DB22AC2K2KS
Изход 2x Тип 2
Тип на свързване съгласно EN 61851 Тип В Тип С
Тип на изхода Гнездо кабел навит кабел
Изходна мощност* 0–44 kW
Тип на променливотоково захранване AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C
Максимално сечение на захранващ кабел 25 mm2
Контрол Локално – автоматично, RfID, приложение за смартфон / дистанционно – OlifeEnergy Cloud**, OCPP**
Защита от висок ток 2x триполюсен прекъсвач 32 A
Защита от утечка 2x четириполюсно устройство за остатъчен ток, тип A + откриване на остатъчен постоянен ток в съответствие с IEC 62955
Максимален входен ток* 0–63 A
Комуникация Bluetooth, Modbus RTU (via RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0**
Връзка за данни** Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485
Входно напрежение 3x 400 V
IP клас IP 54
Работна температура -25 °C до +40 °C
Работна влажност 5 % до 95 %
Тегло (нето, опаковка +2 кг) 18,5 kg 23,5 kg 26 kg
Размери (Ш x В x Д)*** 385 x 550 x 140 mm 529 x 550 x 140 mm

* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder

Výstup zásuvky kabely kabely
Typ výstupu 2x Type 2 2x Type 2 2x Type 1
Výstupní výkon* 22/27/34/43 kW 7/9/11/14 kW
Ovládání lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP**
Nadproudová ochrana 2x 3pólový jistič 32 A
Reziduální ochrana 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955
Max. vstupní proud 32/40/50/63 A
Komunikace** OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0
Datové připojení** Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi)
Vstupní napětí 3x 400 V
IP krytí IP 66
Provozní teplota od -25 do 40°C V
Provozní vlhkost od 5 % do 95 %
Hmotnost 19 kg 27 kg 27 kg
Rozměr 343x550x140 mm

* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart

Център за Изтегляне на Документи

Техническа Документация на Продукта

Ръководство за употреба

Флаер за зарядни устройства Olife Energy

Подобни Продукти

Olife Energy AC Wallbox

Olife Energy Pillar 11-22-44 kW

Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW

Olife Energy SmartMeter