Новини

HUAWEI AI BOOST AFCI Ефективно Намаля Риска от Пожар

Знаете ли какво означава абревиатурата AFCI? Продължете да четете особено, ако имате битова или търговска фотоволтаична инсталация на покрива, защото AFCI (Arc Fault Circuit Interrupters) означава защита срещу електрическа дъга. Всички инвертори на Huawei FusionSolar на www.photomate.eu, маркирани с тази икона image.png, отговарят на изискванията за защита от електрическа дъга.

прочетете още…