HUAWEI AI BOOST AFCI Ефективно Намаля Риска от Пожар

Знаете ли какво означава абревиатурата AFCI? Продължете да четете особено, ако имате битова или търговска фотоволтаична инсталация на покрива, защото AFCI (Arc Fault Circuit Interrupters) означава защита срещу електрическа дъга. Всички инвертори на Huawei FusionSolar на www.photomate.eu, маркирани с тази икона image.png, отговарят на изискванията за защита от електрическа дъга.

„Ние преработваме голямо количество дървесина в нашата дъскорезница и поради тази причина противопожарната защита е много важна за нас. Рискът от електрическа дъга във фотоволтаичните централи е в зоната между PV панела и соларния инвертор, където се провежда постоянен ток. Когато решавахме кой инвертор да изберем за нашата инсталация на покрива, критерият беше защитата срещу електрическа дъга и именно инверторът Huawei SUN2000 20KTL-M0 напълно отговаря на тези изисквания. “, Добавя доволния клиент Марек Войтешек от VK Investing.