Huawei logotype

Интелигентно фотоволтаично решение за домакинства FusionSolar

Huawei съчетава най-новите цифрови и интернет технологии със соларна технология за домакинства. Получавате оптимизирана генерация на енергия, вграден plug and play интерфейс за батерии и интелигентна система за управление на захранването в домашни условия.

Вашите предимства

Монофазни Huawei продукти

Smart PV Safety Box