Power Box Unlimited M10

Z falownikiem 35, 80, 150 kW i pojemnością magazynowania od 240 do 480 kWh

  • Technologia platform równoległych
  • Unikalny dwukierunkowy falownik hybrydowy
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  • Unikalny system aktywnego zarządzania akumulatorem (aBMS)
  • Plug & Play
  • Zasilanie awaryjne

Centrum pobierania

Karta katalogowa

Podobne produkty

Power Box Wall

Power Box Basic Split

Power Box Pro

Power Box Unlimited M10