Power Box Wall

Z falownikiem 11 kW lub 35 kW i pojemnością magazynowania od 20-40 kWh

  • Technologia platform równoległych
  • Unikalny dwukierunkowy falownik hybrydowy
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  • Unikalny system aktywnego zarządzania akumulatorem (aBMS)
  • Plug & Play
  • Zasilanie awaryjne

Centrum pobierania

Karta katalogowa

Podobne produkty

Power Box Basic Split

Power Box Pro

Power Box Unlimited M10

Power Box Unlimited M20