Huawei umí posílat data po elektrické síti

Z celoročního vyhodnocení testování měničů Huawei na střeše VŠB vyplývá, že pasivní chlazení Huawei měniče funguje perfektně i na střeše,  kde panují vyšší teploty, než je tomu u pozemních elektráren. Tím je dosaženo vyšší provozní spolehlivosti, než u měničů s ventilátory, které se kazí a dochází k omezování výkonů měničů. Více se dozvíte v článku o monitorování Huawei měničů na střeše VŠB od roku 2017, který publikoval pan Michal Skřépek z VŠB TOU.

HUAWEI umí posílat data po elektrické síti. Jak to tedy je? Ptá se mě v poslední době čím dál více lidí s odkazem, že s touto technologií máme zkušenost. Stručně se k této problematice ještě jednou vrátím, ale mohu se vyjádřit pouze k technologii, kterou testujeme a ne obecně k výrobkům firmy HUAWEI. 

Na střeše VŠB-TUO máme mezi měniči jiných značek umístěn solární měnič Huawei, který posílá data z měniče po elektrické síti. Dole v rozvodně je programovatelný automat, který tato data dekóduje. Následně jsou zařazena trafa, která přenášené signály vyruší, takže se nemusíte ničeho obávat. Na programovatelný automat máme napojený datalogger, který přes náš software komunikuje s naším dispečinkem. Huawei nám poskytnul komunikační protokol a tak jsem tento software napsal přičemž se nejednalo o nic složitého.

V rámci testování nás zajímá, jak HUAWEI měnič pouze s pasivními ventilátory dlouhodobě obstojí na střeše, kde panují oproti pozemní instalaci vyšší teploty v létě. A jaká bude jeho produkce oproti ostatním měničům. Na tuto otázku mohu odpovědět, že testujem od konce roku 2017 a zatím výborně.

Přikládám schéma zapojení. Kde červená čára vystupující z Huawei měniče má význam přenosu dat. Od Huawei měniče po dekodér (programovatelný automat) a trafo jsou přenášena data po elektrické síti. A v podstatě od dekodéru po náš dispečink jsou data přenášena po běžné internetové síti.