10 hlavních trendů v chytré fotovoltaice do roku 2025

Podle expertů společnosti Huawei se obnovitelné zdroje energie (OZE) stanou v horizontu následujících 5-10 let nejvýznamnějším zdrojem energie na světě. Zejména to platí pro fotovoltaické elektrárny (FVE), kterým náleží světlá budoucnost. Navzdory rostoucímu podílu OZE na celkové výrobě energie, je však nutné věnovat největší prioritu jejich bezpečnosti, spolehlivosti a nákladové efektivnosti.

Budoucí rozvoj fotovoltaiky do roku 2025 bude formovat 10 hlavních technických trendů, které zahrnují tyto čtyři dimenze:
● nižší celkové náklady na výrobu solární energie (LCOE),
● kompatibilita k energetické síti,
● inteligentní konvergence,
● také bezpečnost/spolehlivost. 

Mezi 10 hlavních trendů v chytré fotovolatice patří:
1. Digitalizace
Více než 90 % všech světových FVE bude digitalizováno

2. Chytré upgrady pomocí umělé inteligence
Přes 70 % všech FVE využije nástrojů umělé inteligence (AI)

3. Provoz  a servis FVE bez obsluhy
Více než 80 % všech činností v rámci FVE se bude provádět bez obsluhy

4. Proaktivní podpora distribučních sítí
FVE se změní ze zařízení, které se přizpůsobují distribuční síti, na zařízení podporující provoz distribuční sítě

5. Kombinace FVE a akumulace
Podíl FVE v kombinaci se systémy skladování energie překročí 30 %

6. Virtuální elektrárny
Více než 80 % rezidenčních FVE se propojí a vytvoří sítě s virtuálními elektrárnami

7. Aktivní bezpečnost
Vypínač elektrických oblouků (AFCI) se stane standardním prvkem pro distribuované FV střešní systémy a bude součástí mezinárodních průmyslových standardů

8. Vysoká hustota energie
Energetická hustota střídačů se zvýší o více než 50 %

9. Modulární design
Hlavní komponenty jako jsou střídače, počítače a systémy skladování energie budou mít modulární design

10. Bezpečnost a spolehlivost
Bezpečnost a spolehlivost se stane nezbytným požadavkem na FVE

Konvergence technologií 5G, cloudu a AI mění svět, ve kterém je vše snímáno, připojeno a inteligentně řízeno. Tyto změny probíhají mnohem rychleji, než si dokážeme představit. Představením 10 hlavních trendů v odvětví fotovoltaiky do roku 2025 se společnost Huawei snaží přispět a inspirovat k vytváření zeleného, inteligentního světa, v němž lze neomezený potenciál nových energetických řešení široce sdílet napříč celou společnosti.