Huawei logotype

Интелигентно фотоволтаично решение FusionSolar

Huawei въвежда най-новата цифрова и интернет технология в индустриалните фотоволтаични системи. Нашите решения правят всяка фотоволтаична централа да работи по-ефективно и чрез по-добра интелигентност. Нека ви помогнем да увеличите възвръщаемостта на инвестицията си.

Вашите предимства

Търговски Huawei продукти

Smart Dongle-WLAN-FE