Huawei logotype

Интелигентно фотоволтаично решение FusionSolar

Huawei въвежда най-новата цифрова и интернет технология в търговските покривни фотоволтаични системи. Нашето решение прави всяка търговска фотоволтаична система на покрива по-ефективна и по-интелигентна. Нека да ви помогнем да увеличите възвръщаемостта на инвестицията си.

Вашите предимства

Търговски Huawei продукти

SUN2000-12-20KTL-M2

Smart Dongle-WLAN-FE