O firmie Huawei

Photomate s.r.o. jest doświadczonym dystrybutorem sprzętu technologicznego w całej Europie Środkowej i Wschodniej od roku 1990 oraz wyposażenia fotowoltaicznego od roku 2008. Photomate stał się dystrybutorem falowników Huawei na Europę Środkową i Wschodnią.

Kim jest Huawei

Huawei jest wiodącą globalną firmą w dziedznie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT). Kierując sie odpowiedzialnymi operacjami, innowacjami i otwartą współpracą, wybudowali konkurencyjne ICT portfolio kompleksowych rozwiązań w sieciach telekomunikacyjnych oraz korporacyjnych, urządzeń i „cloud cmputingu”. Ich ICT rozwiązania, produkty i serwis są wykorzystywane w ponad 170 krajach i regionach, obsługujących ponad jedną trzecią populacji światowej. Z ponad 170000 pracowników, firma Huawei tworzy nowe społeczeństwo informacyjne i buduje lepiej połączony świat.

CCo Huawei oferuje światu?

Razem z operatorami telekomunikacyjnymi, Huawei zbudował ponad 1500 sieci, pomagając tak ponad jednej trzeciej populacji świata podłączyć się do Internetu.Huawei skupia się na R&D podstawowych produktów, w tym inteligentnych FW sterowników, i FW systemu sterowania. Huawei FW inteligentne rozwiązania biorą elektrownie jako produkt, któr może być dostarczony klientowi.

Smart PV Solution

Huawei optymalizował i innowował rowiązania w trakcie całego procesu począwszy od budowy elektrowni aż do eksploatacji i utrzymania. Integrował cyfrową technologie informacyjną, technologie internetową oraz technologię fotowoltaiczną aby optymalizować inwestycje początkowe, redukować koszty utrzymania i eksploatacji, podnieść wydajność energetyczną oraz zwiększyć zwrot z inwestycji. Huawei posuwa do przodu inteligentne rozwiązania FW dzięki inowacjnym koncepcjom takim jak prosty, w pełni cyfrowe i automatyczne globalne utrzymanie i eksploatacja aby w końcu pomóc właścicielom farm fotowoltaicznych maksymalizować zwroty z inwestycji.

Zalety dla klienta

Wyższe przychody

  • Podnosi skuteczność systemu z więcej MPPT i zwiększa produkcję energii elektrycznej IRR wyższy o 3%, energetyczne przychody wyższe o więcej niż 3%

Inteligentne O&M

  • Podnosi dokładność i niezawodność transmisji danych dzięki PLC (Power Line Communication – komunikacja po kablach AC)
  • System inteligentnego zarządzania PV „Fusion Solar” zwiększa dochody, wspiera zarządzanie serwisu, zwiększa bezpieczeństwo i wspiera finansowanie.

Bezpieczeństwo i niezawodność

  • Ochrona IP65, chłodzenie naturalne, pyłoszczelne, wodoszczelne i odporne na mgłę solną.
  • Brak łatwo się uszkadzających części (bezpieczniki i wentylatory), 25 lat eksploatacji bez serwisowania.